Stichting Natuurpark Zoetermeer


Op 26 november is de stichting opgericht en hebben inmiddels diverse gesprekken plaatsgevonden tussen het bestuur en de wethouder van de gemeente Zoetermeer.

Ook heeft de stichting een aantal malen gesproken met Serpo uit Delft, om te bezien in hoeverre een nauwe samenwerking tussen beide kan worden bewerkstelligd. Tevens zou dit inhouden dat indien mogelijk Serpo naar Zoetermeer komt. Serpo moet op termijn weg uit Delft ivm de aanleg van de spoortunnel.


Geef om dieren en steun ons op bank rek 12 96 55 651
Doelstellingen

Wij stellen uw reacties op prijs

Hoe wordt ik lid/donateur


Hoe ver zijn wij


Ketting Apen


Het bestuur


Onze planning


video poker
free counters

Last updated 24 April 2007 by SNZAll images on this site © Copyright Paul Biesta